Indie a jóga

Jóga je neodmyslitelně spjata s východní kulturou Indie, jež se stala kolébkou mnoha okultních a přírodních věd zabývající se lidským tělem a duší, jejich harmonií, pozitivní a negativní energií. Někteří lidé ani nevědí, co je konečným cílem u jógy, a přesto se do ní pouštějí. Jóga není únikem ze světa. Někteří si zase myslí, že je to blaženost, osvícení, nebo osvobození, kdy nepodléháte nikomu a ničemu. Malé procento zase sní o tom, že je jóga dovede k bráhmanství (absolutno, kdy člověk pozná sebe sama, může kdykoli opustit pozemskou schránku a jen tak volně se potulovat vesmírem vědění a znalostí).

Jóga není jenom módním směrem, je to svým způsobem umění. Neměla by se provozovat jenom proto, abyste šli s proudem, měli byste mít jógu v úctě. Věřit jí a přizpůsobit v souladu s ní svůj dosavadní život. Tady nejde o to jógu provozovat, musíte se opravdu změnit, abyste dosáhli něčeho víc. Proto se také výuka jógy stává trochu těžší, než byste si mohli myslet. Kurzy jógy vede zkušený jogín, který vás nasměruje na správnou cestu. Začíná se držením těla, poté dýcháním a končí se meditací. Můžete ji cvičit doma (i bez instruktora), jen je potřeba si správně zapamatovat dané cviky, abyste je potom správně prováděli.

Jóga a moderní doba

Jóga se stala ohniskem zájmu západních zemí, kde se jí snaží každý pátý člověk provozovat. Je to východisko, jak se oprostit od duchovní pouště, která se usídlila ve vašem nitru. Jóga je klíčem k pochopení sebe sama a svých potřeb.

Kolébkou jógy se stala Indie, a jejími kořeny hinduismus. Termín jóga nemůžete brát jako jediné slovo. Je v něm obsaženo daleko více, než by se z něho dalo usuzovat – zahrnuje celou škálu jóga cviků, relaxačních metod, tělesných cvičení, cvičení ducha a mysli. Jóga v sobě kloubí životní zkušenosti a náboženství a je tak výborným prostředkem k poznání světa, potažmo sebe samého.

Kdyby se vás někdo zeptal, co je to vlastně jóga, jak byste mu mohli odpovědět? Jóga je skupina metod k oproštění ducha od všeho pozemského. Je to povznesení na jinou úroveň, kdy budete vnímat zcela odlišné aspekty bytí, než ve vlastním těle.

Osvobození duše jógou vede přes „putování duší“. Neočištěná duše musí vstoupit zpátky do koloběhu života, kde je „přepírána“ tak dlouho, dokud není způsobilá pro další formu bytí. Z vlastní síly se vykoupí a tím se osvobodí od dalšího převtělování, což neočištěná duše nemůže (ta musí projít třeba několika reinkarnacemi, než dosáhne volnosti). Pro pravé věřící je právě proto jóga tak lákavá. Jejich víra je přenáší přes strasti života a poté je navede na cestu očištění.

Jóga a meditace

Meditace a jóga k sobě neoddělitelně patří. Cviky, které jóga nabízí, a technika meditace vede k ovládnutí duše, ducha a těla. Jóga není na pohled tak nevinná, jak by se mohlo zdát. V určitě fázi se totiž nedá oddělit od okultismu, proto by jógu mohli někteří snadno odsuzovat a poukazovat na čarodějnictví. Meditací člověk vstupuje na pole, kde se lidský rozum již trochu pozastavuje. Nedokáže vše řádně vysvětlit. Jóga si tomu sice trochu napomáhá, ale stále většina mystérií zůstává tak trochu záhadou. Můžete se stát médiem, aniž byste to tušili.

Ušlechtilost jógy a východní filozofie vždy uchvacovala jiné kultury. Podvodníci se snažili napodobovat jóga mistrovství spojené s meditací a mnohokrát uspěli. Jóga má totiž velice blízko k přírodě. Je s ní úzce spjata, proto není divu, že tolik lidí podléhá jejímu vlivu.

Zeptejte se