Hardvár-Uttarpradéš

Toto město na severu společně s Rišikéší leží na řece Ganze. Jsou cílem poutníků i ze vzdálených oblastí Indie. V těchto místech je totiž posvátná řeka ještě mladá, svěží a silná. V divokém sevřeném proudu opouští předhůří Himaláje, kde zvolňuje svůj krok a rozlévá se v desítkách ramen po rovině.

Uvidíte schody vedoucí do řeky. Muži i ženy, doposud zahalené od hlavy až k patě do svých sárí, se tady před zraky všech obnažují. Všichni se polévají, myjí a koupou v posvátné řece. Význam tohoto úkonu je čistě symbolický – podobně Muslimové putují do rodiště Proroka, Mekky. Na těchto místech strávila slavná skupina Beatles se svým guru – učitelem Maharisni Mareši Yogi – čas půstu, rozjímání, studia neznámého světa a nepochopitelné hudby, když už byla přesycena obžerstvím popularity, přízně a peněz.

Města připomínají jakousi rozbujelou houbu, napadenou barevnou plísní, které vyrostla podél břehu řeky. Vlhkost, pokud se sem dostanete v monzunovém období, je všudypřítomná. Vdechuješ ji a vydechuješ, vdechují a vydechují ji polosvlečená těla Indů i lesy a kopce kolem zahalené přízračnou mlhou. Vlhkost vsákla do domů, pronikla zdivem a dřevem ve fantaskních strukturách, vyostřila i tak pohádkové fasády domů. Fialové, tmavě žluté a vyprahle purpurové…

A dole, v nažloutlém blátě šlapou tisíce rozpukaných hnědých chodidel. Zdá se, že pouze dvěma směry! Ke Gangu a od Gangu. V tisícihlavém davu, který spíše než lidské společenství připomíná úl či mraveništní pohyb, v béžovém hadrovitém davu rolníků (70% obyvatel Indie žije v 600 000 vesnicích z bláta) září vedle barevných sárí žen ostrá sytá žluť svatých mužů, poutníků, kteří křižují Indii od chrámu k chrámu.

Jednou za dvanáct let se v Hardvaru konají náboženské obřady hindů mimořádného významu. Navzdory rozsáhlým bezpečnostním opatřením jen v roce 1986 při nich zahynulo 50 osob a další desítky byly uneseny proudem.

Zeptejte se