Rišikéš

V tomto menším městě je možno se navíc věnovat meditaci – v libovolné délce. Od tří měsíců až po jeden jediný večer. Každý týden tudy procházejí řinčivé průvody s amplionovými vozy (na nich je potřebný elektrický proud vyráběn ručně dynamem), s leskem plechových nástrojů a dojímavým doprovodem mladých žen a dívek, které na hlavách nesou na zelených banánovníkových listech hrstky bílé rýže ozdobené květy tropických rostlin.

Odlesk toho všeho významně poznamenal i další hudbu Beatles. Znělo to exoticky a tajemně jakoby z velké dálky… V ní panují jiné zákony – pro hudbu, melodii nevyjímaje. Těžké to pochopit, prožít, ztotožnit se.

Stejně je nemožné ztotožnit se a pochopit během krátké návštěvy hinduistickou Indii. Hindem se totiž nemůže člověk stát, musí se jím narodit. Jiné cesty není. Totéž platí pro celou zemi.

Zeptejte se